top of page
AdobeStock_161590121_edited.jpg

Soups (32oz)

Ukrainian borsch .................................... 9.99 ea

 

Chicken meatball soup ........................... 8.99 ea

 

Pea soup with smoked meat .................. 8.99 ea

 

Kharcho soup with beef  ........................ 8.99 ea

 

Spring soup with spinach ....................... 8.99 ea

 

Mushroom Noodles ................................ 8.99 ea

 

Fish soup  “Uha” ..................................... 9.99 ea

 

Okroshka .............................................. 14.99 ea

 

Solyanka ............................................... 14.99 ea

bottom of page